Dzień Liczby pi

 • 14 marca 2012r. na Politechnice Krakowskiej w budynku Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki przy ul. Podchorążych 1 w Sali F003 odbędą się obchody Dnia Liczby Pi. Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy Wszystkich Pracowników oraz Studentów Politechniki Krakowskiej, ale nie tylko. Na czas trwania tego wydarzenia przewidziane są liczne konkursy z nagrodami oraz urozmaicony harmonogram, który pozwoli Państwu na atrakcyjne spędzenie tego wyjątkowego dnia.

Znajdziesz nas na


 • 24.02.12 - Ruszyła strona promująca "Dzień Liczby Pi"
 • 25.02.12 - Podajemy do wiadomości harmonogram "Dnia Liczby Pi" bez wszystkich szczegółów, prosimy odwiedzać tę stronę.
 • 25.02.12 - Na Facebooku utworzyliśmy wydarzenie "Dzień Liczby Pi" adres: Facebook
 • 26.02.12 - Podajemy tytuł wykładu II, który poprowadzi dr hab. Paweł Jochym: "Rola i perspektywy wolnej kultury"
 • 28.02.12 - Nasze wydarzenie honorowym patronatem objęli: JM Rektora Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż Kazimiera Furtak oraz Dziekan WFMiI dr hab. inż. Marek Stanuszek prof. PK
 • 29.02.12 - Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń doturnieju Naukowa Rywalizacja oraz do Bicia rekordu rozwinięcia liczby pi. Formularze oraz regulaminy do pobrania są pod zakładką wydarzenia-poniżej.
 • 02.03.12 - W dniu dzisiejszym o godzinie 9.30 został przeprowadzony wywiad z koordynatorem "Dnia Liczby Pi" - Markiem Gieratem. Zapraszamy na powtórkę o godzinie 18.00 NOWINKI
 • 02.03.12 - Wywiad z koordynatorem "Dnia Liczby Pi" - Markiem Gieratem. WYWIAD - NOWINKI
 • 05.03.12 - Pan dr Marcin Skrzyński przedstawił wstęp do swojego wykładu "Liczba pi: od starożytnego Egiptu do współczesnej Japonii"
 • 09.03.12 - Dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki ogłasza godziny dziekańskie w dniu 14 marca 2012 r. od godz. 10:00 do końca dnia z okazji święta Dnia Liczby Pi.
 • 13.03.12 - Już jutro wielkie wydarzenie!!!
 • 14.03.12 - Dzień Liczby Pi zakończony. Prosimy cierpliwie czekać na podsumowanie wydarzenia


 • 11.00-11.35 Uroczyste rozpoczęcie
  11.40-12.40 dr Marcin Skrzyński: "Liczba pi: od starożytnego Egiptu do współczesnej Japonii"
  12.50-13.50 Naukowa rywalizacja ( turniej wiedzy 3 kierunków WFMiI )
  14.00-15.00 dr hab. Paweł Jochym: "Rola i perspektywy wolnej kultury"
  15.10-15.40 Bicie rekordu rozwinięcia liczby pi
  15.40-15.55 Loteria fantowa
  16.00 Zakończenie


Liczba pi: od starożytnego Egiptu do współczesnej Japonii

Wykład ten poprowadzi dr Marcin Skrzyński

Dr Marcin Skrzyński
Nauki matematyczne - Matematyka
Geometria algebraiczna i teoria macierzy

Wprowadzenie do wykładu

Naukowa rywalizacja

Turniej poprowadzi Karol Majewski. Udział biorą 3 zespoły:
- Fizyka, Nanotechnologie i Nanomateriały
- Matematyka
- Informatyka
Każdy zespół musi składać się z 3 Studentów i 2 Profesorów.
Zgłoszenia: kontakt@dzienliczbypi.pl

Regulamin - Naukowa Rywalizacja

Naukowa Rywalizacja - formularz

Wykład II

Wykład ten poprowadzi dr hab. Paweł Jochym

Paweł Tomasz Jochym (ur. 1966) - polski fizyk, zajmujący się fizyką komputerową i fizyką teoretyczną, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. W 1994 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego[1]. W 2001 współzałożyciel polskiej wersji Wikipedii (wraz z Krzysztofem Jasiutowiczem), w której używa pseudonimu Ptj.
Żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Jochym

Bicie rekordu Liczby Pi

Zgłoszone wcześniej osoby w tym punkcie programu będą z pamięci podawały rozwinięcie liczby pi. Udział w biciu rekordu może wziąć każdy, wystarczy że prześle swoje zgłoszenie na kontakt@dzienliczbypi.pl
Liczba Osób ograniczona!

Regulamin - Bicie rekordu rozwinięcia liczby pi

Bicie rekordu rozwinięcia liczby pi - formularz zgłoszenia

Loteria Fantowa

W czasie trwania wydarzenia można zapisywać sie do loterii fantowej. Do wygrania są atrakcyjne nagrody i gadżety naszego wydziału.

Email:

kontakt@dzienliczbypi.pl


Koordynator:

Marek Gierat 504 324 163


Lista osób oraz organizacji wspierających wydarzenie
 • Dzień liczby pi © 2012 stworzone przez grapek